Последователи
Каролина Конова
Каролина Конова
Студент по медицина
д-р Петя Беремска
д-р Петя Беремска
Акушерство и гинекология
д-р Росица  Атанасова
д-р Росица Атанасова
Общопрактикуващ лекар
д-р Светла Маркова
д-р Светла Маркова
Акушерство и гинекология
д-р Йордан Цветанов Христов
д-р Йордан Цветанов Христов
Ортопедия и травматология
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Соня Дачева
д-р Соня Дачева
Детска неврология
д-р Светозара Драмбозова
д-р Светозара Драмбозова
Нервни болести / Неврология
д-р Пенка Мичева  Николова
д-р Пенка Мичева Николова
Нервни болести / Неврология
д-р Деян Драгиев
д-р Деян Драгиев
Общопрактикуващ лекар
д-р Катя Любенова Александрова
д-р Катя Любенова Александрова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Данаил Николов
д-р Данаил Николов
Нервни болести / Неврология
д-р Весела Иванчева, дм
д-р Весела Иванчева, дм
Очни болести / Офталмология