Опит

1000, София, България, ул. Брегалница 47
35928157901
Работно време: Понеделник, сряда и петък - на четни дати сутрин, на нечетни - следобед
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb