За мен

Доц.Вълкова е основоположник на генетиката в Пловдив и от 1966г. работи в тази област. Работила е дълги години като преподавател е медицинския университет.

Към момента е основател на самостоятелна генетична лаборатория към Писанец.Извършва всички видове  изследвания на хромозомите ( пренатална и постнатална диагностика) и спермограми. Лабораторията е модерно оборудвана.