За мен

Д-р Витева има специализации в областта на епилепсията и ЕЕГ

Завършила е медицина през 2002 г., а през 2010 г. защитава дисертация ВСД-ЕЕГ-ИДСГ