За мен

Човек.

Опит

Старши медицински представител - Кардиология
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29
Магда Атанасова Янчева създаде статус
2015
Поздрави, клипчето е чудесно!
Lactacare Plus TVC