Опит

Мениджър Продажби - Перорални антибиотици и метаболизъм
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29

Образование

Вътрешни болести
Медицинска академия - София

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb