Опит

Медицински представител - Кардиология
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29

Образование

2016 -
Анестезиология и интензивно лечение
Медицински университет - София
София , България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb