За мен

  • Завършва медицинското си образование през 2001 г. в Американският университет „Бенджамин Франклин” в Берлин
  • Докторант в катедрата по дерматология, венерология и алергология под ръководството на професор д-р Константин Орфанос. През това време работи паралелно и като асистент-дерматолог в клиниката
  • От 2004 г. до началото на 2006 г. е специализант в отделенията по дерматология, венерология, алергология и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг.
  • През 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн
  • Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г.От 2008-2010 д-р Чернев активно работи за създаването и утвърждаването на поликлиниката по дерматология и дерматологична хирургия в Кирххайм, Германия
  • След проведен конкурс през 2010 г. д-р Чернев получава академичната степен „Доцент” по дерматология и венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора, катедрата по дерматология и венерология
  • От 2011 -2015 г. той е доцент по дерматология и венерология в поликлиниката на Университетската болница Лозенец – академична учебна болница на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
  • От 2015- до актуалния момент е началник на отделението по дерматология, венерология и дерматологична хирургия на Медицинския Институт на МВР, както и директор на Клиниката по дерматология и дерматологична хирургия ОНКОДЕРМА.

 

  • Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, булозните и лихеноидните дерматози, саркоидозата, дермато-имунологията
  • Над 450 публикувани статии в български и международни списания и е редовен участник на национални и международни форуми и конгреси по дерматология

 

 

www.dermatosurgery-tchernev.com

Опит

Началник на отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия
1606, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
georgi_tchernev@yahoo.de dermatosurgery-tchernev.com 0885588424 0885588424 0885588424
Прием само след запазен час
Платен прием