За мен

Д-р Маруся Писанец е създател и собственик на Медико-диагностична лаборатория "Писанец".

Завършва медицина в Пловдив. Взема специалност по клинична лаборатория. В продължение на 20 г. е била главен асистент в Централна клинична лаборатория в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Работила е 7 г. в Либия. След завръщането си оттам през 2002 г. създава лаборатория "Писанец", в която в момента работят 56 души. Диагностичното заведение има 10 пробовземни в Пловдив и още 2 в Асеновград. Вече е разкрита и генетична лаборатория.