За мен

Проф. д-р Тоньо Шмилев е утвърден специалист по детски болести в Пловдив. Изявен експерт в диагностиката и лечението на белодробни заболявания при децата.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1973 г. Две години по-късно става асистент в катедрата по педиатрия и в детска клиника в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. През 2001 г. става доцент, а от 2012 г. е професор по детски болести.

Преподавател е в Медицинския университет. Има 160 научно-изследователски труда, 70 публикации в рецензирани списания и сборници и е съавтор на 3 монографии. 

От 2000 г. е началник клинично отделение по реанимация и интензивно лечение в детска клиника в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Работи и в денонощна детска поликлиника "Пловдимед", която се намира в сградата на Многопрофилна транспортна болница в Пловдив.

 

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Колхида продължение (Транспортна болница)
35980015060
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:00

Вторник

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Работи с осигурител
проф. Тоньо Шмилев, дм създаде статус
2022
16602983131094109951694725033772.jpg
проф. Тоньо Шмилев, дм създаде статус
2019
Синдром на малтретираното дете - с корекцииf.ppt

Публикации

Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор
Публикация
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния
Публикация
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния
проф. Тоньо Шмилев, дм създаде публикация
2018
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор
default image
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор

C. Chagas описва пневмоцистите, които сега отнасяме към микрофунгите ascomycetes (1909). За разли...

проф. Тоньо Шмилев, дм създаде публикация
2018
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния
default image
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния

По своята практическа значимост състоянията изискващи спешна медицинска помощ могат да бъдат груп...

проф. Тоньо Шмилев, дм създаде публикация
2017
default image
Лекарствено индуциран хепатит в детска възраст /Презентация/

В нашето съвремие при използване на повече от 1000 медикамента има риск от токсично увреждане на ...