За мен

Проф. д-р Тоньо Шмилев е утвърден специалист по детски болести в Пловдив. Изявен експерт в диагностиката и лечението на белодробни заболявания при децата.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1973 г. Две години по-късно става асистент в катедрата по педиатрия и в детска клиника в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. През 2001 г. става доцент, а от 2012 г. е професор по детски болести.

Преподавател е в Медицинския университет. Има 160 научно-изследователски труда, 70 публикации в рецензирани списания и сборници и е съавтор на 3 монографии. 

От 2000 г. е началник клинично отделение по реанимация и интензивно лечение в детска клиника в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Работи и в денонощна детска поликлиника "Пловдимед", която се намира в сградата на Многопрофилна транспортна болница в Пловдив.

 

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Колхида продължение (Транспортна болница)
35980015060
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:00

Вторник

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602255
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Детска пневмология и фтизиатрия

Специалности

Педиатрия
Белодробни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb