Последователи
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
Д-р Линда  Стоянова
Д-р Линда Стоянова
Гастроентерология
Ралица Бекярова
Ралица Бекярова
Студент по медицина
Георги Сашов Буков
Георги Сашов Буков
Студент по медицина
Пламена Стоименова
Пламена Стоименова
Студент по медицина
д-р Ерай Халил
д-р Ерай Халил
Нервни болести / Неврология