Последователи
д-р Николет Павлова
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
Йоанна Миткова Караиванова
д-р Катя Динева
Петър Димитров Георгиев
д-р Светлана Павлова
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ружа Салмон
д-р Ружа Салмон
Обща дентална медицина
д-р Руменка Мендева
д-р Линда   Стоянова
д-р Линда Стоянова
Гастроентерология
д-р Антоанета Николова
д-р Веселина Христова
д-р Гергана Ленгерова
д-р Гергана Шопова
Ралица Бекярова
Ралица Бекярова
Студент по медицина
Стефка Стоянова Костянева
Мария Аргирова
Мария Аргирова
Студент по медицина
Георги Сашов Буков
Георги Сашов Буков
Студент по медицина
Пламена Стоименова
Пламена Стоименова
Студент по медицина
Таня  Данева
д-р Ерай Халил
д-р Ерай Халил
Нервни болести / Неврология
д-р Атанас  Паунов
д-р Диана Божикова
CredoWeb
д-р Кериме Мехмед Мехмед
1 2