Публикувани
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор

Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюден...

C. Chagas описва пневмоцистите, които сега отнасяме към микрофунгите ascomycetes (1909). За разли...
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния

Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични съст...

Презентация от Училище "Поведение при някои критични състояния в педиатрията“, проведено в Хисаря...
Лекарствено индуциран хепатит в детска възраст /Презентация/

Лекарствено индуциран хепатит в детска възраст /Презентация/

Презентацията е изнесена от проф. Тоньо Шмилев по време на VІІ Национална конференция по спешна п...