Синдром на малтретираното дете - с...
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор
Пневмоцистовата пневмония в детска възраст – клинични наблюдения и литературен обзор

C. Chagas описва пневмоцистите, които сега отнасяме към микрофунгите ascomycetes (1909). За разли...

Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния
Диагностично-терапевтично поведение при спешни и критични състояния

По своята практическа значимост състоянията изискващи спешна медицинска помощ могат да бъдат груп...

Лекарствено индуциран хепатит в детска възраст /Презентация/

В нашето съвремие при използване на повече от 1000 медикамента има риск от токсично увреждане на ...