За мен

Има стаж по специалността повече от 30 години.Насочва пациенти към слухопротезиране.

Д-р Поповска извършва консервативно и оперативно лечение в областта на оториноларингологията.Има множество курсове и квалификации в тази област.Завършила е в МУ - Пловдив

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5, ет.4
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 19:00

Сряда

14:00 - 19:00

Четвъртък

14:00 - 19:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител