За мен

​Завършва медицина през 1996 г. в МУ-София. През 2004 г. взема специалност „Педиатрия”, а от 2012 г. и "Детска гастроентерология". Работи в екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” от самото откриване на болницата.

Завършва медицина през 1996 г. в МУ-София. През 2004 г. взема специалност „Педиатрия”. След завършването си работи в ІІІ-ти ДКЦ в София. След това постъпва в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. През 2012 г. придобива втората си специалност "Детска гастроентерология". Част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата. Участвала е в програмата на обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Кремена Йорданова Гроздева създаде публикация
2016
Пробиотиците в помощ на педиатъра
default image
Пробиотиците в помощ на педиатъра

Приложението на пробиотици в лечението стана популярно през последните десетина години. За мястот...

Публикации

Пробиотиците в помощ на педиатъра
Публикация
Пробиотиците в помощ на педиатъра