Последователи
д-р Мими Бухова
д-р Мими Бухова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Димитър Христов
доц. Райна Гергова
д-р Татяна Илиева, дм
д-р Татяна Илиева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина