За мен

Доц. Узунова е хирург със специална насоченост в областта на диагностиката и лечението на заболявания на гърдата.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. През 1990 г. защитава специалност по хирургия, от 5 години по-късно взема втора специалност по гръдна хирургия. През 2011 г. защитава дисертация върху заболяванията на млечната жлеза.

Има 2 следдипломни квалификации върху диагностика и лечение на доброкачествени и недоброкачествени образувания на гърдата в Институт Кюри, както и едва във Вашингтон.

Направила е множество научни публикации у нас и в чужбина. Редовно участва в конгреси, конференции и други научни форуми в България, Германия, Франция, Гърция и на други места по света.

От 1985 г. работи като хирург и главен асистент по обща и гръдна хирургия Медицински университет в Пловдив, клиника по специална хирургия. Дава консултации и в МВР поликлиника в Пловдив.

От 2015 г. има защитена доцентура по хирургия в МИ-МВР в София.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
359898478250

Работи всеки делничен ден.

Платен прием
Работи с осигурител
УМБАЛ „Свети Георги“ продължава кампанията за превенция на рака на гърдата
УМБАЛ „Свети Георги“ продължава кампанията за превенция на рака на гърдата

В УМБАЛ „Свети Георги“ продължават стартиралите през ноември безплатни прегледи за профилактика, ...

Публикации

УМБАЛ „Свети Георги“ продължава кампанията за превенция на рака на гърдата
УМБАЛ „Свети Георги“ продължава кампанията за превен...
Публикация