Последователи
д-р Силвия  Ганева
д-р Силвия Ганева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Маргарита Райкова
д-р Маргарита Райкова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ерол Максудов
д-р Ерол Максудов
Акушерство и гинекология
д-р Десислава Ванева Иванова
д-р Десислава Ванева Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната