За мен

Д-р Цветомира Цвятковска е завършила медицина в МУ-Плевен през 2012 г. 2014-2018г. специализира ендокринология и болести на обмяната в Клиника по ендокринология на УМБАЛ-Плевен. От м. Декември 2018 е с придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната.
 

Интереси в областта на ендокринология, хранене и диететика и  вътрешни болести. Придобит сертификат за практикуване на лечение чрез клинична хомеопатия. 

Опит

Ендокринолог
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
2019
Diabetes and pregnancy
Diabetes and pregnancy

Т1 DM or Т2DM, before pregnancyScreening for undiagnosed T1 DM or T2DM at the first prenatal visi...

Публикации

Diabetes and pregnancy
Diabetes and pregnancy
Публикация