За мен

Д-р Гинка Раянова е специалист по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната. Завършила е медицина във ВМИ - Плевен през 1980 г.

Работи в Клиника по ендокринология и обмяна на веществата в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. Тя е главен асистент в Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" при МУ-Плевен.