За мен

Д-р Лилова работи като стоматолог в ДКЦ-1, бившата Първа поликлиника, повече от 30 г.

Завършва факултета по Дентална медицина към Медицински университет в Пловдив. Започва професионалния си път в Старозагорски окръг. След идването си в Пловдив постъпва в спешното хирургично звено в бившата Стоматологична поликлиника.

От 2000 г. разкрива индивидуална практика в ДКЦ-1, където работи и в момента като утвърден специалист.

Извършва широк спектър от стоматологични услуги, работи с възрастни и с деца.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
35932623917133
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 18:30

Сряда

13:00 - 18:30

Петък

13:00 - 18:30

Вторник

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител