За мен

...майка на две дъщери,
...баба на днучка ..и ......,дай Боже,  на още внучета....!
 

Здравето и вярата в доброто ни правят щастливи!