За мен

Проф. Тихолова е ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, МУ-София и началник Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно- капкови, покривни и трансмисивни в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, София.

Проф. Тихолова е ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, МУ-София и началник Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно- капкови, покривни и трансмисивни в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, София.

Преподавателска дейност в обучението на студенти:

Водещ съставител на учебната програма по инфекциозни болести на студенти по медицина и дентална медицина в МУ – София

Водещ съставител и главен редактор на учебник по инфекциозни болести за студенти по медицина от медицинските ВУЗ в страната

Лекции по инфекциозни болести на чуждестранни студенти по медицина VI курс на английски език

Председател на изпитни комисии на студенти по медицина на български и английски език и стоматология на български език.

Преподавателска дейност в СДО: 

Водещ съставител на учебна програма на основен курс за лекари, специализиращи инфекциозни болести

Съставител програма и участник в тематични курсове в СДО: „Нови и нововъзникнали инфекциозни болести”, „Инфекциозни болести като биологична заплаха”, “Терапия на инфекциозните болести”, “Съвременни проблеми на острите диарийни заболявания”, “Кърлежово преносими инфекции”, “Обривни инфекции”, “Съвременна терапия на инфекциозните болести”,

Съставител на програмата и участник в обучение по инфекциозни болести на специализиращи общо практикуващи лекари от страната

Основни курсове за епидемиолози

Основен курс за гастроентеролози (от 2006 г.)

Ръководител на индивидуално обучение по инфекциозни болести на специалисти и специализиращи лекари по педиатрия, неврология, микробиология, вирусология, паразитология и епидемиология от цялата страна

Методична и консултативна помощ за специалисти инфекционисти, интернисти, невролози и педиатри от страната

Председател на изпитна комисия за държавен изпит за специалност по инфекциозни блолести от страната

Лекции и учебни визитации, организиране на лекарски колегиуми, диагностични и терапевтични срещи и научни колегиуми в Катедрата по инфекциозни болести и СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, София, МЗ, НЦЗПБ, МБАЛ”Св. Иван Рилски”,

Председател на Лечебно – консултативна комисия в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД

Лекции и доклади в научните колегиуми на гастроентеролози от МУ-София

Съавтор на ръководства в различни направления на инфекциозната патология (Виж по-долу в „Участие в написване на учебници и ръководства”)

Основен съставител на първия консенсус по инфекциозни болести: Лечение на остри чревни инфекциозни заболявания при възрастни и деца - консенсус на БДИБ, приет на Трета национална конференция на БДИБ, Варна – 13-15 октомври 2006

Диагностична и научноизследователска дейност:

Етиология на основните причинители на остри вирусни чревни инфекции чрез прилагане на различни методи за диагноза:

- методи за откриване на ротавируси във фекални проби

- молекулярно-генетични методи за генотипиране на откритите ротавирусни щамове

- въвеждане на методи за доказване на норовируси във фекални проби

Диагностика на основните причинители на вирусни невроинфекции чрез:

- методи за доказване на ентеровируси в ликвор при пациенти със серозни менингити и менингоенцефалити

Експресна диагностика на болни с грип чрез имунохроматографски метод

Определяне генотипа на HBV при болни с остра HBV инфекция

Епидемиология на вирусните причинители на остри инфекциозни диарийни заболявания

Клинични особености на остри инфекциозни диарийни заболявания, причинени от вируси

Етиология и клиника на смесените ротавирусно-бактериални чревни инфекции в ранната детска възраст

Епедемиология и клиника на норовирусните гастроентерити

Лечение на острите инфекциозни заболявания, протичащи с диариен синдром

Научни интереси:

Остри вирусни чревни заболявания:

 • етиологична структура
 • епидемиология
 • клиника
 • лечение

Смесени вирусно-бактериални чревни инфекции

Инфекции на нервната система:

 • полиомиелит
 • ентеровирусни инфекции
 • вирусни менингити и менингоенцефалити в детската възраст
 • гнойни менингити и менингоенцефалити
 • вариоло ваксинални реакции и усложнения
 • невроборелиоза
 • патогенеза на невроинфекциите

Ку-треска

Легионелози

Нови и нововъзникнали инфекциозни заболявания:

 • ТОРС
 • Бруцелоза

Остри вирусни хепатити:

 • посттрансфузионни остри вирусни хепатити
 • ОВХ тип Е
 • Остра HBV инфекция

Арбовирусни инфекции

 • ККХТ
 • ХТБС

Системни инфекциозни заболявания с очни прояви

Паразитози:

 • токсокароза
 • малария
 • ехинококоза
 • амебен чернодробен абсцес
 • трихинелоза

Автобиография в европейски формат можете да видите в прикачения файл

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Гешов 17
35929023744
Работи с осигурител
1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Инфекциозни болести

Специалности

Инфекциозни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb