За мен

Д-р Иванов е лекар-ординатор към СБАЛИПБ "проф. Иван Киров" ЕАД. Асистент към Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Д-р Иван Росенов Иванов завършва медицина в МУ София през 2010г. От 2011г. е лекар ординатор в Специализирана Болница за Активно Лечение на Инфекциозни и Паразитни Болести "проф. Иван Киров" ЕАД. От 2013г. е специализант и асистент към Катедра по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. От 12.2013г. започва задочна докторантура на тема "Грип и остри респираторни заболявания". Интереси - в областта на инфекциозните болести в детска възраст.

Опит

1000, София, България, бул. Акад. Иван Гешов 17
Работи с осигурител