За мен

Доц. д-р. Атанас Мангъров е Началник на Първо Детско отделение към СБАЛИПБ “Проф.Ив.Киров” ЕАД - София. Доцент към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Доц. д-р. Атанас Мангъров е Началник на Първо Детско отделение към СБАЛИПБ “Проф.Ив.Киров” ЕАД - София. Доцент към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Биография Име: Атанас Христов Мангъров; Дата и място на раждане: 31.011956, Стара Загора; Образование: 1970-1975 Английска езикова гимназия – Пловдив. 1976 – 1982 Висш медицински институт “И. П. Павлов” – Пловдив; 1983 – 1986 Редовна аспирантура – Катедра по инфекциозни болести – Медицинска академия –София; Защитена дисертация на тема “Съвременна рехидратираща терапия при остри чревни инфекции в кърмаческата и ранната детска възраст”- април 1986 - придобита научна степен “кандидат на медицинските науки (дм) ”; Специалности: 1988 – инфекциозни болести; 1993 – детски болести; Професионална кариера: 1983 -1986 редовен аспирант - Инфекциозна болница – София, 1-во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 1986 – 1988 научен сътрудник ІІ ст. – Катедра по инфекциозни болести – МА – София - Месторабота: Инфекциозна болница – 1-во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 1988 – 1998 главен асистент – Катедра по инфекциозни болести – МА – София - Месторабота: Инфекциозна болница –София 1- во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 2010– Доцент – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – Медицински университет - София; 1998- Началник на І–во детско отделение със сектор за интензивно лечение (ДОСИЛ) – Инфекциозна болница – София; 2011- Началник на Клиника по детски инфекциозни болести - Инфекциозна болница – София; Езици: Английски, руски, немски. Курсове и др. квалификации: 1995 – International Medical Center of Japan -Tokyo– “Patient care for infectious diseases” , Tokyo, Japan; 1999 – Group training course in “Seminar on infectious hepatitis, its epidemiology and control – Kumamoto National Hospital, Kumamoto, Japan; 2002 – International Visitor Program of the US Department of State “The Impact of the Global HIV/AIDS Pandemic”; 2001-2002 Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград – едногодишен курс за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност “здравен мениджмънт”. Научни дружества и организации: Българско дружество по инфекциозни болести; CEVAG (Central European Vaccination Awareness Group); CEEPAG (Central and East European Pertussis Awareness Group); Други дейности: Участие в националния консултативен екип по инфекциозни болести.

Опит

1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
359290230735
Платен прием
Работи с осигурител
Педиатричната помощ е силно разпокъсана
default image
Педиатричната помощ е силно разпокъсана

Интервюто е публикувано в брой 38 на в. "Животът днес". Доц. Мангъров, ръководите най-тежкото инф...

Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст
default image
Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст

- Д-р Мангъров, зачестяват ли обичайните летни чревни инфекции и каква е ситуацията – има ли виру...

Публикации

Педиатричната помощ е силно разпокъсана
Публикация
Педиатричната помощ е силно разпокъсана
Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст
Публикация
Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст
Опасно ли е, ако детето често гълта дъвката?
default image
Опасно ли е, ако детето често гълта дъвката?

В състава на съвременните дъвки влизат: основа - представляваща смес от еластомери, восъци и смол...

Как се облекчава кашлица от коклюш?
default image
Как се облекчава кашлица от коклюш?

Коклюшът (магарешка кашлица) е най-честата причина за остро настъпила продължителна кашлица (2 ил...