За мен

Доц. д-р. Атанас Мангъров е Началник на Първо Детско отделение към СБАЛИПБ “Проф.Ив.Киров” ЕАД - София. Доцент към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Доц. д-р. Атанас Мангъров е Началник на Първо Детско отделение към СБАЛИПБ “Проф.Ив.Киров” ЕАД - София. Доцент към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.

Биография Име: Атанас Христов Мангъров; Дата и място на раждане: 31.011956, Стара Загора; Образование: 1970-1975 Английска езикова гимназия – Пловдив. 1976 – 1982 Висш медицински институт “И. П. Павлов” – Пловдив; 1983 – 1986 Редовна аспирантура – Катедра по инфекциозни болести – Медицинска академия –София; Защитена дисертация на тема “Съвременна рехидратираща терапия при остри чревни инфекции в кърмаческата и ранната детска възраст”- април 1986 - придобита научна степен “кандидат на медицинските науки (дм) ”; Специалности: 1988 – инфекциозни болести; 1993 – детски болести; Професионална кариера: 1983 -1986 редовен аспирант - Инфекциозна болница – София, 1-во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 1986 – 1988 научен сътрудник ІІ ст. – Катедра по инфекциозни болести – МА – София - Месторабота: Инфекциозна болница – 1-во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 1988 – 1998 главен асистент – Катедра по инфекциозни болести – МА – София - Месторабота: Инфекциозна болница –София 1- во детско отделение със сектор за интензивно лечение; 2010– Доцент – Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина – Медицински университет - София; 1998- Началник на І–во детско отделение със сектор за интензивно лечение (ДОСИЛ) – Инфекциозна болница – София; 2011- Началник на Клиника по детски инфекциозни болести - Инфекциозна болница – София; Езици: Английски, руски, немски. Курсове и др. квалификации: 1995 – International Medical Center of Japan -Tokyo– “Patient care for infectious diseases” , Tokyo, Japan; 1999 – Group training course in “Seminar on infectious hepatitis, its epidemiology and control – Kumamoto National Hospital, Kumamoto, Japan; 2002 – International Visitor Program of the US Department of State “The Impact of the Global HIV/AIDS Pandemic”; 2001-2002 Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград – едногодишен курс за придобиване на допълнителна професионална подготовка по специалност “здравен мениджмънт”. Научни дружества и организации: Българско дружество по инфекциозни болести; CEVAG (Central European Vaccination Awareness Group); CEEPAG (Central and East European Pertussis Awareness Group); Други дейности: Участие в националния консултативен екип по инфекциозни болести.
2014
Педиатричната помощ е силно разпокъсана
Педиатричната помощ е силно разпокъсана

Интервюто е публикувано в брой 38 на в. "Животът днес". Доц. Мангъров, ръководите най-тежкото инф...

2014
Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст
Най-добре е детето да се заведе на море поне на 3-4-годишна възраст

- Д-р Мангъров, зачестяват ли обичайните летни чревни инфекции и каква е ситуацията – има ли виру...

Публикации

Педиатричната помощ е силно разпокъсана
Педиатричната помощ е силно разпокъсана
Публикация
Как се облекчава кашлица от коклюш?
Как се облекчава кашлица от коклюш?
Публикация
2014
Опасно ли е, ако детето често гълта дъвката?
Опасно ли е, ако детето често гълта дъвката?

В състава на съвременните дъвки влизат: основа - представляваща смес от еластомери, восъци и смол...

2014
Как се облекчава кашлица от коклюш?
Как се облекчава кашлица от коклюш?

Коклюшът (магарешка кашлица) е най-честата причина за остро настъпила продължителна кашлица (2 ил...