За мен

Доцент по хранене и диететика. Работи в областта на превантивната медицина, храненето, профилактиката и дието-лечението на сърдечно-съдови, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и бъбречни заболявания, затлъстяване, диабет, остеопороза, анемии, хормонални нарушения. Секретар на БДХД.

Завършил е медицина във ВМИ – София през 1977 год., след което е работил като педиатър в гр.Монтана От 1980 г. е асистент в катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене на Медицински Университет – София. От 1983 г. има специалност похранене и диететика, а от 2008 год. е доцент към същата катедра. Участва в преподаването на студенти по медицина, стоматология, фармация, ерготерапевти, специализанти и обучение на курсисти. Има дисертация в областта на хранителната токсикология. Работи активно в областта на превантивната медицина, храненето, диететиката, профилактиката и лечебното хранене на съвременните социално-значими заболявания като сърдечно-съдови, стомашно-чревни,чернодробно-жлъчни,

бъбречни, затлъстяване, диабет, остеопороза, хормонален дисбаланс. Има насоченост към природосъобразната медицина, здравословното и алтернативно хранене, като набляга на хомеопатичните природни продукти, функционалните храни и хранителни добавки. От 12 години е научен секретар на Българското Дружество по Хранене и Диететика. Работил е в няколко северо-африкански страни като преподавател и специалист по хигиена, епидемиология, хранене, балнеолечение и термализъм (лечение с минерални води).
Специализирал е във Франция, Медицински Университет на гр.Монпелие. Участвал е в редица български и международни научни форуми посветени на нутрициологията и превантивната медицина. Доц. Пенков има насоченост към профилактиката и дието-лечението на някои ракови заболявания, за избягване на неблагоприятните последици на придружаващата химиотерапия и лъчелечение. Също така в неговите приоритети е изграждането на комплексни лечебно-профилактични и оздравителни програми свързани с изработването на индивидуални диетични режими при гореупоменатите заболявания. Автор и съавтор е на редица публикации в български и чужди издания, посветени на хранителната токсикология, здравословното и лечебно хранене, функционалните храни и хранителни добавки.

Опит

1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
359885117597
Здравословно и лечебно хранене при сърдечно-съдови,стомашно-чревни, чернодробни и бъбречни заболявания, диабет, затлъстяване, анемии, болести на панкреаса и щитовидната жлеза. Хранене на децата, бременни и кърмачки,при отрявания и химиотерапия.
Платен прием
Хранене при пиелонефрит.docx
12 фев
Хранене при професиoнални вредности
default image
Хранене при професиoнални вредности

Създаването на профилактична диета изисква познаване на всеки конкретен вреден фактор и в зависим...

Публикации

Хранене при професиoнални вредности
Публикация
Хранене при професиoнални вредности
Летрил - един малко познат витамин.
Публикация
Летрил - един малко познат витамин.
2014
Летрил - един малко познат витамин.
default image
Летрил - един малко познат витамин.

Витамин В17 или Летрил е името на полу-синтетично съединение, което е химически свързано с амигда...