Публикации

Хирургична анатомия на простатната жлеза и значението и за оптимизиране на функционалния и онкологичен резултат при радикална простатектомия
Хирургична анатомия на простатната жлеза и значениет...
Публикация
Рак на простатата - ранна диагностика, литературен обзор
Рак на простатата - ранна диагностика, литературен о...
Публикация
д-р Михаил Колев създаде публикация
2018
Хирургична анатомия на простатната жлеза и значението и за оптимизиране на функционалния и онкологичен резултат при радикална простатектомия
Хирургична анатомия на простатната жлеза и значението и за оптимизиране на функционалния и онколо...

Целта на настоящето проучване е да анализираме анатомичните варианти на простата и видовете разра...

д-р Михаил Колев създаде публикация
2018
Рак на простатата - ранна диагностика, литературен обзор
Рак на простатата - ранна диагностика, литературен обзор

 Ракът на простатата е от изключително важно значение за мъжката популация. Това заболяване понас...

д-р Михаил Колев създаде публикация
2016
Има значение с какъв лазер се работи при урологични операции
Има значение с какъв лазер се работи при урологични операции

Значителна част от мъжете над 55-60 години имат заболяване на простатната жлеза – доброкачествена...