За мен

Д-р Димов е специалист по аудиометрия и слухопротезиране

Извършва още следните дейности : ултразвукова диагностика на синуси

тимпанометрия и импедансметрия. Има специалност по УНГ от 1991г.