За мен

Д-р Димов е специалист по аудиометрия и слухопротезиране

Извършва още следните дейности : ултразвукова диагностика на синуси

тимпанометрия и импедансметрия. Има специалност по УНГ от 1991г.

Опит

4000, Пловдив, България, бул.Васил Априлов 9, ет.1
Дни за консултация

Нечетни дни

09:00 - 17:00

Четни дни

09:00 - 17:00

Работи с осигурител