Опит

Ординатор
2700, Благоевград, България, ул. "Славянска" N 62
359888244208
Дни за консултация

Сряда

12:00 - 17:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)