За мен

Д-р Спасова има специализации по мамография, компютърна томография и рентгенология.

Има стаж по специалността 21 години. В ДКЦ 1 работи от 2000г.