За мен

Д-р Спасова има специализации по мамография, компютърна томография и рентгенология.

Има стаж по специалността 21 години. В ДКЦ 1 работи от 2000г.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
Петък четна дата- втора смяна нечетна дата- първа смяна
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 14:00

Сряда

07:00 - 14:00

Вторник

12:00 - 19:00

Четвъртък

12:00 - 19:00

Работи с осигурител