За мен

Завършила Стоматологичен факултет - гр. София през 1979 г. Има придобити специалности по Обща стоматология, Здравен мениджмънт, Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения. Завършила курсове в различни сфери на денталната медицина.

Завършила Стоматологичен факултет - гр. София през 1979 г.

Специалности :

o Обща стоматология – 1983 г.
o Здравен мениджмънт – 2004 г.
o Експерт по оценка и акредитация на лечебните заведения

Завършени курсове:

o за работа с източници на йонизирани лъчения

o фокална диагностика и лечения

o алергологични проблеми в стоматологичната практика

o приложение на физиотерапевтичните методи за лечение на стоматологичните заболявания

o лазерите в стоматологията

o курсове по имплантология в Германия по системите: Ankylos®SystemImtec, BOI-, Dr. Ihde

o Естетична пародонтална хирургия

o Съвременна възстановителна стоматология

o Методи на избелване на зъбите

Опит

2100, Елин Пелин, България, ул. Кирил и Методий 1
Платен прием

Образование

Обща дентална медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт
Дентална медицина (стоматология)

Специалности

Обща дентална медицина
Социална медицина и здравен мениджмънт
Дентална медицина (стоматология)

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb