За мен

Завършила през 2010 г. Факултета по дентална медицина, гр.Пловдив Основни интереси и насоки: Терапевтичната дентална медицина и Детска дентална медицина. Посещава курсове и лекции, свързани с терапавтична дентална медицина, хирургия и детска дентална медицина.

Завършила през 2010 г. Факултета по дентална медицина, гр.Пловдив

Основни интереси и насоки: Терапевтичната дентална медицина и Детска дентална медицина.

Посещава курсове и лекции, свързани с терапавтична дентална медицина, хирургия и детска дентална медицина.

Владее английски, руски и испански език.

Опит

2100, Елин Пелин, България, ул. Кирил и Методий 1
Платен прием