За мен

​Завършила Факултета по дентална медицина, гр. София през 2012 г. Има задълбочен интерес в областта на оралната хирургия. Владее френски и английски език.

Завършила Факултета по дентална медицина, гр. София през 2012 г.

Има задълбочен интерес в областта на оралната хирургия.

Владее френски и английски език.

Опит

2100, Елин Пелин, България, ул. Кирил и Методий 1
Платен прием