За мен

Д-р Галина Павлова - Управител на ДКЦ 5 "Св. Екатерина" - Варна. Специалист УНГ. Член на Упарвителния съвет на Българския лекарски съюз.

Висше медицинско образование

- ВМИ гр.Варна - 1985 г.

Специалност УНГ

- ВМИ гр.Варна - 1995 г.

Магистър по Стопанско управление
(квалификация “Здравен мениджмънт”)

– Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас

Магистър по Управление на
международни бизнес проекти

– ВСУ ”Черноризец Храбър” 2007 г.

  Магистър по Психология

– ВСУ ”Черноризец Храбър” 2009 г.

Мениджърски опит
line

1997 г. – 2000 г. - Управител на ІV Поликлиника гр.Варна.
2000 г. – 2005 г. - Управител на “Медицински център І Варна” ЕООД.
2006 г. - до момента – Управител на “ДКЦ V Варна – Света Екатерина” ЕООД.

Опит

9000, Варна, България, ул. Св. Сава 2
35952650567
Платен прием
Работи с осигурител