За мен

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ – специалист ортопед. Завършил Висш медицински институт – гр.Варна през 1985 г., придобита специалност ортопедия и травматология – 1996 г. (Медицински университет гр.София). Извършва високоспециализирани дейности: диагностична и терапевтична пункция на стави.

Д-Р НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ – специалист ортопед.
Завършил Висш медицински институт – гр.Варна през 1985 г., придобита специалност ортопедия и травматология – 1996 г. (Медицински университет гр.София).

В кабинета се извършват:
прегледи и назначаване на необходимите клинико-лабораторни и рентгенови изследвания;
имобилизация на крайници;
отстраняване на шини и гипсови превръзки;
репозиция при луксация на става;
манипулации – превръзки, снемане на хирургични конци, обработка на рани;
експертиза на нетрудоспособност и представяне пред ТЕЛК.
високоспециализирани дейности:

диагностична и терапевтична пункция на стави.

Опит

9000, Варна, България, ул. Св. Сава 2
35952685427
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:00

Вторник

07:30 - 13:00

Сряда

07:30 - 13:00

Четвъртък

07:30 - 13:00

Петък

07:30 - 13:00

Вторник

00:00 - 00:00

Платен прием
Работи с осигурител