За мен

Д-Р ЛИДИЯ ДРУМЕВА – клинико-лабораторен лекар. Завършила медицина през 1984 г. в Лекарски факултет на Поморска медицинска академия - Република Полша; призната специалност клинична лаборатория през 2001 г. от Медицински университет гр.София.

Д-Р ЛИДИЯ ДРУМЕВА – клинико-лабораторен лекар.
Завършила медицина през 1984 г. в Лекарски факултет на Поморска медицинска академия - Република Полша; призната специалност клинична лаборатория през 2001 г. от Медицински университет гр.София.

В клиничната лаборатория на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД се извършват:
специализирани изследвания:

- хематологични изследвания
- биохимични изследвания
- серологични изследвания
- имунологични изследвания
- изследвания на урина

високо специализирани изследвания:

- хормонални изследвания
- туморни маркери

Клиничната лаборатория разполага със съвременна модерна апаратура.
Имаме изградена единна електронна система за обработка на медицински данни и в случай, че сте наш пациент можете да получите вашите клинико-лабораторни резултати online.

ет. 2, кабинет 32, 33

Опит

Работи
9000, Варна, България, ул. Св. Сава 2
35952685445
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 19:00

Вторник

07:00 - 19:00

Сряда

07:00 - 19:00

Четвъртък

07:00 - 19:00

Петък

07:00 - 19:00

Работи с осигурител