За мен

Д-Р НАДЯ ДИМИТРОВА – лекар рентгенолог. Завършила Висш медицински институт Варна през 1985 г.; призната специалност рентгенология през 1995 г. от Висш медицински институт гр.София.

Д-Р НАДЯ ДИМИТРОВА – лекар рентгенолог.
Завършила Висш медицински институт Варна през 1985 г.; призната специалност рентгенология през 1995 г. от Висш медицински институт гр.София.

В сектора за образна диагностика на “ДКЦ V Варна - Св.Екатерина” ЕООД се извършват:
специализирани изследвания:
-рентгенографии;
-рентгеноскопии;
-ултразвуково изследване на коремни органи, млечна и щитовидна жлеза.
високоспециализирани изследвания:
-венозна урография;
-мамография.
Секторът Образна диагностика разполага с модернизиран рентгенов апарат за извършване на графични и скопични изследвания с по-високо качество и дозиметричен контрол на облъчването с йонизиращо лъчение освен на лекаря и работещите, но и на пациента. Посредством закупеният съвременен мамографски апарат се извършва изследване за откриване на злокачествени образувания в млечните жлези, дори когато няма никакви симптоми за наличието им.

Опит

9000, Варна, България, ул. Св. Сава 2
35952685418
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Четвъртък

07:30 - 14:30

Петък

07:30 - 14:30

Работи с осигурител