За мен

Д-Р КРАСИМИРА КИРОВА – ендокринолог. Завършила ВМИ – Варна през 1990 г., придобита специалност вътрешни болести – 1996 г. придобита специалност ендокринология и болести на на обмяната – 1999 г. (МУ Варна).

Д-Р КРАСИМИРА КИРОВА – ендокринолог.
Завършила ВМИ – Варна през 1990 г., придобита специалност вътрешни болести – 1996 г. придобита специалност ендокринология и болести на на обмяната – 1999 г. (МУ Варна).

В ендокринологичният кабинет се извършват:
диагностика и лечение на заболявания на обмяната и техните усложнения;
ранна диагностика, лечение и профилактика на болни от захарен диабет;
антропометрична оценка на затлъстяването;
диспансерно наблюдение;
обучение за работа с писалка и глюкомер;
експертиза на работоспособността и представяне пред ТЕЛК.
високоспециализирани дейности:
- остеометрия -изследване на костната плътност за ранно откриване на остеопороза;
- ехография на щитовидна жлеза
- изследване на щитовидни хормони.

ет. 2, кабинет 44

Опит

Работи
9000, Варна, България, ул. Св. Сава 2
35952685458
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 16:00

Сряда

13:00 - 16:00

Четвъртък

13:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 16:00

Работи с осигурител