За мен

Научна и образователната степен "Доктор" по медицина (PhD).

Професионална насоченост: хирургия на горния крайник, детска ортопедия, травматични увреди на крайниците, вродени малформации на опорно-двигателния апарат, насочване на разстежа за корекции на деформации, ендопротезиране на стави.

Специализации:  хирургия на тазобедрената става -Inselspital,  University Hospital of Bern, Швейцария; детска ортопедия -  Pediatric Orthopedics Department, LKH-Univ.Klinikum Graz, Австрия; Pediatric Orthopedics and rheumatology-Open Medical Institute ,  Salzburg, Австрия; Medical education - Open Medical Institute  Salzburg, Австрия.  Обучения в  Унгария, Румъния, Гърция.

Преподавателска дейност: Главен асистент към Медицински Университет София.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Петков № 56
359888975162
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Платен прием