За мен

Научна и образователната степен "Доктор" по медицина (PhD).

Професионална насоченост: хирургия на горния крайник, детска ортопедия, травматични увреди на крайниците, вродени малформации на опорно-двигателния апарат, насочване на разстежа за корекции на деформации, ендопротезиране на стави.

Специализации:  хирургия на тазобедрената става -Inselspital,  University Hospital of Bern, Швейцария; детска ортопедия -  Pediatric Orthopedics Department, LKH-Univ.Klinikum Graz, Австрия; Pediatric Orthopedics and rheumatology-Open Medical Institute ,  Salzburg, Австрия; Medical education - Open Medical Institute  Salzburg, Австрия.  Обучения в  Унгария, Румъния, Гърция.

Преподавателска дейност: Главен асистент към Медицински Университет София.

Опит

1000, София, България, бул. Никола Петков № 56
359888975162
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:00

Вторник

07:30 - 14:00

Сряда

07:30 - 14:00

Четвъртък

07:30 - 14:00

Петък

07:30 - 14:00

Платен прием
2500, Кюстендил, България, пл. 17 януари 1
359888975162

Платен прием. Всяка трета събота от месеца. След предварително записване на  тел. 0888975162

Дни за консултация

Събота

10:00 - 13:00

Платен прием
1000, София, България, ул. Осогово 55
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Сертификати

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛАТЕРАЛНИТЕ ГЛЕЗЕННИ УВРЕДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В АКТИВНА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИКА и ЛЕЧЕНИЕ
2018-04-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb