Опит

4000, Пловдив, България, бул. Ал. Стамболийски 2А
2-ро ВО-терапия при карцином на гърда,стомашно-чревен тракт,ж енска и мъжка полова система,аркоми и др. локализации
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител