За мен

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ: 1979 г. - Висше медицинско образование Медицинска Академия, гр. София; 2009 г. - Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ______________________________________________________

1979 г. - Висше медицинско образование
Медицинска Академия, гр. София

2009 г. - Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве
Факултет по „Здравен мениджмънт и обществено здраве” на МУ, гр. София

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ__________________________________________________

1986 г. - Специализация по обща хирургия
УМБАЛ “Александровска”, гр. София
Катедра по Хирургия специалност „Обща хирургия”

1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Rottenburg Wume, Германия
Diakoniekrankenhaus Rotenburg (Wumme), Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat Gottingen, Chirurgische Klinik fur Allgemein- und Тhoraxchirurgie

Practical hands-on clinical training course in “Laparoscopic Surgery” in the Academic Teaching hospital of Gottingen University, Germany

1993 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Аmsterdam, Холандия
Free University Hospital, Department of Surgery
“Laparoscopy in General Surgery” Postgraduate Course

1994 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Cleveland, Ohio, САЩ
Лапароскопска ингвинална херниопластика

1995 г. - Специализация по торакоскопска хирургия
Wurttemberg, Германия
Landesversicherungsanstalt Wurttemberg, Klinik Schillerhohe, Zentrum fur Pneumologie und Thoraxchirurgie ”Videoassistierte Thoraxchirurgie”

1996 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Еrasmus University - Rotterdam, Холандия
Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия

1998 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Chirurgische Arbeitsgemeinschaft fur Endoscopie der Deutchen Gesellschaft fur Chirurgie – Workshop “Endoscopic Repair of Groin Hernia” im Aesculapium - Тuttlingen, Германия
Лапароскопска ингвинална херниопластика

2000 г. - Клинична онкология
Athens, Гърция
International Assosiation of Surgeons and Gastroenterologists – International Postgraduate School of IASC
Postgraduate Course on “Clinical Immunotherapy in Cancer, Pancreatic cancer Today and Technical Advances in Liver Surgery”

2008 г. - Специализация по лапароскопска хирургия
Stockholm, Sweden, June 2008
„NOTES – Natural orifice transluminal endoscopic surgery”

НАУЧНА ДЕЙНОСТ _______________________________________________________________

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
Дисертационен труд - „Мястото на ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия в хирургичното лечение на надбъбречната патология”
ВАК, Диплома за образователна и научна степен „ДОКТОР” – 30067/19.12.2005 по научна специалност 03.01.37 – „Обща хирургия”

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ
„Радиоизотопен метод за коплексно изследване на болни след оперативна интервенция на щитовидната жлеза”, рег. N 4067/27.11.1986 г. – А.Коев, М. Гавраилов, Н.Пешев, Б. Младенов, Г. Тодоров – Удостоверение N 4067/27.11.1986, издадено от Медицинска Академия, Президиум на основание чл.57 от Закона за изобретенията и рационализациите; на основание чл. 72 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Рационализатор”

ИЗОБРЕТЕНИЯ
„Метод за хирургично лечение с хиперпаратиреоидизъм чрез автотрансплантация на паращитовидни жлези – рег. N 79370/15.03.1989 г. – Удостоверение N 79370/15.03.1989 г., издадено от Институт за изобретения и рационализации „ИНРА”; на основание чл. 69 от Закона за изобретенията и рационализациите д-р Георги Тодоров получава званието „Изобретател”

НАУЧНИ ТРУДОВЕ
Участия в авторския колектив на 7 учебника за студенти и специализанти по хирургия. Автор на една монография и над 60 публикации в български и чуждестранни списания в областта на общата, ендокринната, миниинвазивната хирургия

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заместник-председател на Секцията по Мини-инвазивна Хирургия на БХД
Член на Българския Лекарски Съюз (БЛС)
Член на Българското Хирургическо Дружество (БХД)
Член на Пленума на БХД - понастоящем
Почетен член на Сръбското дружество на Ендоскопските Хирурзи (JUEH)
Член на European Association of Endoscopic Surgery (ЕAES)
Член на International College of Surgery (ICS)

НАГРАДИ_________________________________________________________________________

Златна Значка – “Пионерска роля в Лапароскопската Хирургия в България” – Българско Хирургическо Дружество, 2005
Грамота на БХД – „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност” –07.10.2010
Първа награда постерна сесия на 19 конгрес на European Association of Endoscopic Surgery, 2011

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ_____________________________________________________________________

Английски език – писмено и говоримо
Руски език – писмено и говоримо

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител