За мен

Управител на Дентален Център І - Бургас

Магистър по "Дентална медицина"

Магистратура по " Здравен мениджмънт "

Специалност: Орална хирургия и Обща дентална медицина