За мен

Управител на Дентален Център І - Бургас

Магистър по "Дентална медицина"

Магистратура по " Здравен мениджмънт "

Специалност: Орална хирургия и Обща дентална медицина

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Дентална медицина (стоматология)
Хирургия

Специалности

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Дентална медицина (стоматология)
Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb