Опит

Продуктов мениджър ЦНС
1000, София, България, ул. "Атанас Дуков" 29
:-)
Защо Иван Петрович Павлов напусна родния Рязан
Защо Иван Петрович Павлов напусна родния Рязан

Създателят на съвременната теория за висшата нервна дейност и условните и безусловните рефлекси -...

Защо Иван Петрович Павлов напусна ...
Emil Kraepelin