За мен

Специалист по обща, висцерална и лапароскопска хирургия.

Завършва медицина в Медицински Университет-Пловдив през 2008г.Специализира хирургия в УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" от 01.07.2009г.-01.07.2014г. Придобива специалност по Хирургия през 2014г.Специализира лапароскопска хирургия в Медицински Университет-София2013г.

Специализирал е колопроктология в УСБАЛ по Онкология през 2015г.

От 2009г. работи в IV-та Хирургична Клиника на УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" като специализант по хирургия, а от 2014г. и като специалист хирург.От 12.2017г. работи като специалист хирург в МБАЛ "Вита".

От 2019г. работи в Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

Участник в национални и международни хирургични конгреси.

 

Професионални интереси:

-конвенционална хирургия на коремната стена.

-операции в перианалното пространство.

-конвенционална хирургия на гнойно-септични заболявания.

Специални интереси в областта на лапароскопската хирургия:

-лапароскопско лечение на хернии на предната коремна стена.

-лапароскопска холецистектомия.

-лапароскопска апендектомия.

-лапароскопска хирургия при спешни състояния.

 

Опит

Хирург
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3