За мен

Работи в МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" АД -Неврологично отделение, гр.Велико Търново и в МЦ "Невромедикс"-гр.Велико Търново, ул. "Ниш" №5

Работи със здравна каса:

Високоспециализирана дейност-

  • Доплерова сонография:

 Дуплекс скениране на екстракраниални съдовe