Публикации

Алгоритъм за диагностициране на Симптоми от Долните Пикочни Пътища /СДПП/ при мъже над 50 години /задължителни изследвания/
Алгоритъм за диагностициране на Симптоми от Долните ...
Публикация
д-р Горан Деримачковски създаде публикация
2015
Алгоритъм за диагностициране на Симптоми от Долните Пикочни Пътища /СДПП/ при мъже над 50 години /задължителни изследвания/
Алгоритъм за диагностициране на Симптоми от Долните Пикочни Пътища /СДПП/ при мъже над 50 години ...

Причини:При пациенти с някои от тези симптоми задължително следва да се направи:1. Пациента попъл...